• Με δυνατότητα γραφής με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.
  • Ανθεκτικοί, με δυνατότητα επανατοποθέτησης.
  • Για υπενθύμιση, επισήμανση & εύκολη ανεύρεση των σημειώσεων & των σελίδων.