*Το προϊόν χρειάζεται 2 μπαταρίες AΑΑ για να λειτουργήσει (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).