• Αρκετός χώρος για την τοποθέτηση της σφραγίδας που βοηθά στην υποβολή του εκδότη του εντύπου.
  • Άριστη διάτρηση για εύκολη αποκοπή όλων των αντιγράφων.
  • Διακριτική ποιοτική εκτύπωση που βοηθά στην ξεκούραστη συμπλήρωση του εντύπου αλλά και στο να τραβά την προσοχή του παραλήπτη.
  • Σωστός σχεδιασμός εντύπου σύμφωνα με Κ.Φ.Α.Σ.
  • Προστατευτική ταινία για επιπλέον αντοχή του εξωφύλλου.
  • Προστατευτικό χαρτονάκι σε κάθε μπλόκ που εμποδίζει την μετάδοση της γραφής στα επόμενα σετ.
  • Χώρος για αρίθμηση εντύπου.