Κατάλληλο για τα μηχανήματα:

HP DESKJET 4645

HP DESKJET 2545

HP DESKJET 2645

HP DESKJET 3545

HP DESKJET 4515

HP DESKJET 1015

HP DESKJET 1515

Σχετικά προϊόντα