Κατάλληλο για τα μηχανήματα:

HP DeskJet 2300

HP DeskJet 2700

HP DeskJet Plus 4100

HP DeskJet Plus 4120

HP ENVY 6000

HP ENVY Pro 6400

HP DeskJet 2320

Σχετικά προϊόντα