• Παράγεται με πολτό 100% E.C.F. (Elemental Chlorine Free).
  • Πιστοποιημένο προϊόν F.S.C. (© 1996 Forest Stewardship Council A.C.).