*Το προϊόν λειτουργεί με 2 μπαταρίες ΑΑ (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).